สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น

BANTHAMAKWEN SCHOOLประกาศราคากลาง รายการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่กิจกรรม : 2021-11-18

โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น